Wiedza Umiejętność Rozwój to Spółka, która powstała w 2014 roku świadcząca usługi oświatowe. Długoletnie doświadczenie założycieli ośrodka szkoleniowego sprawia, że kursy, szkolenia, nadzór oraz doradztwo prowadzone są zgodnie z opracowanymi programami szkolenia, wytycznymi oraz procedurami zarządzania jakie są ustanowione.

Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. Z o.o. posiada bardzo szeroką ofertę kursową, w skład której wchodzą m.in. kursy spawania, kursy SEP, BHP, kursy na uprawnienia budowlane, wózki jezdniowe oraz inne według potrzeb klienta. Oferujemy także doradztwo w zakresie zarządzania personelem, utrzymaniem BHP w firmie oraz zapewniamy kompleksową obsługę firmy w zakresie potrzebnych im szkoleń.

Firma corocznie szkoli setki osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i osób zleconych z Urzędów Pracy czy w końcu z prywatnych firm.

Firma posiada w pełni wyposażony ośrodek do prowadzenia kursów i szkoleń, w którym znajdują się sale wykładowe wyposażone w niezbędne pomoce naukowe oraz sprzęt do prezentacji. W ośrodku znajduje się też biblioteka wyposażona w pozycję związane z prowadzonymi szkoleniami, z której w czasie zajęć mogą skorzystać kursanci. Na terenie ośrodka znajduje się sala komputerowa z dostępem do internetu oraz punkt ksero. Posiadamy również plac do zajęć praktycznych na kursie obsługi wózków jezdniowych oraz dysponujemy w pełni wyposażoną atestowaną spawalnią do prowadzenia kursów spawalniczych.

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, która dokumentuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykładanych przedmiotów. Pracuje u nas zarówno doświadczona kadra nauczycielska, jak i instruktorzy o wieloletnim doświadczeniu praktycznym mający za sobą tysiące przeprowadzonych godzin zajęć praktycznych.

W 2016 roku ośrodek przystąpił do certyfikacji i po jej pozytywnej ocenie uzyskał certyfikat zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9008:2011, co jest najlepszym dowodem na wysoką jakość oferowanych usług szkoleniowych oraz doradczych.

Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. Z o.o. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Firma posiada zgodę Śląskiego Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zgodę na prowadzenie kursów wózków jezdniowych wszystkich typów wydanych przez Akademię UDT w Gliwicach. Dodatkowo ośrodek posiada atest na prowadzenie kursów spawalniczych wszystkimi metodami oraz do egzaminowania po ukończonych kursach.

Zarząd Spółki.