PROWADZAMI USŁUGI DORADCZE Z ZAKRESU:

– szkoleń BHP
– BHP, P.POŻ, Pierwszej Pomocy
– kadrowych, rekrutacji i selekcji pracowników
– zarządzania personelem
– wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO

Oferujemy także doradztwo zawodowe