CO TO JEST?

Spawanie gazowe jest jedną z pierwszych metod łączenia metali, odkrytą w połowie XIX wieku. Podczas tej metody używamy palnika, jego płomień powstaje w wyniku spalania się gazów palnych oraz tlenu.
Tego rodzaju spawania używa się zazwyczaj przy stalach niskostopowych, niskowęglowych, żeliwa i mosiądzu.
Spawanie gazowe stosuje się głównie w pracach naprawczych i remontowych. Często się go używa podczas spawania cienkich rur tj. instalacje gazowe, wodne, ciepłownicze.
Metoda ta sprawdza się w terenie, dlatego że nie ograniczają jej żadne przewody, nie stosuje się żadnego zasilania.

 

NA CZY POLEGA?

Podczas spawania gazowego stapiamy brzegi spawanego materiału poprzez nagrzewanie ich płomieniem. Płomień postawje podczas spalania się gazu palnego w atmosferze. Jako gaz palny najczęściej używa się acetylen, który jest bezbarwny i pomimo nieprzyjemnego zapachu nie jest toksyczny. Temperatura płomienia osiąga ok. 3100 stopni.
W tej metodzie stosuje się zazwyczaj jeden z trzech rodzajów spoin: czołowe, pachwinowe, otworowe.

 

Zalety:

– wysoka wydajność i szybkość spawania
– wysoki zakres grubości spawanego materiału
– w miare prosta technika
– możliwość zautomatyzowania
– możliwość użycia w gorszych warunkach

 

Wady:

– duże koszty gazów eksploatacyjnych
– mniejsza estetyka spoin
– możliwość spawania głównie stali o niższej zawartości węgla
– utrudnione spawanie materiałów tj. aluminium i stali odpornych na korozje