CO TO JEST?

Spawanie łukowe elektrodą otuloną, czyli spawanie MMA jest jedną z najbardziej uniwersalnych metod spawania. W tej metodzie używamy elektrody otulonej, która składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną.
Spawanie to jest uniwersalne dlatego, że może byś stosowane we wszystkich warunkach (na zewnątrz, wewnątrz, pod wodą). Ma szerokie zastosowanie: możliwe spawanie wielu gatunków stali, różnych rodzajów konstrukcji, różnych pozycjach. Głównie stosuje się ją w przemyśle stoczniowym, w branżach produkcyjnych, przy spawaniu rurociągów, na wysokościach, w trudno dostępnych miejscach. Często jest stosowana w małych warsztatach.

 

NA CZY POLEGA?

W tej metodzie zajarzenie łuku następuje w skutek zetknięcia się końca elektrody z elementem spawanym. Łuk elektryczny topi materiał i elektrodę tworząc płynne jeziorko spawalnicze, które po oddaleniu łuku krzepnie, a po wystygnięciu tworzy spoinę. Pod wpływem ciepła otulina elektrody topi się i wydziela gazy, które ochraniają płynny metal przed wpływem atmosfery. Po zakrzepnięciu pokrywa złącze warstwą żużla, którą trzeba usunąć mechanicznie.

 

Zalety:

– możliwość spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów
– możliwość spawania w każdej pozycji
– możliwość spawania na zewnątrz, wewnątrz i pod wodą
– wysoka jakość spoiny, dobre własności mechanice
– możliwość spawania cienkich i grubych elementów

 

Wady:

– niska wydajność
– mała prędkość spawania
– konieczność usuwania żużla i wymiany elektrody
– dość wysoki koszt materiałów spawalniczych w porównaniu z innymi metodami
– duża ilość wydzielanych gazów i dymu
– brak możliwości mechanizacji