CO TO JEST?

Spawanie metodą TIG jest jednym z podstawowych procesów wytwarzania konstrukcji, zwłaszcza stali wysokostopowych, stali specjalnych, stopów niklu, aluminium, magnezu, tytanu i wiele innych. Metoda ta wykorzystywana jest do spawania rur, rurociągów oraz cienkich blach. Wykorzystywana jest w różnych gałęziach przemysłu (chemicznych, samochodowych, lotniczych itp.).
W tej metodzie spawa się elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (np. argon). Łuk spawalniczy powstaje między elektrodą wolframową nietopliwą, a elementem spawanym.
Metoda ta może być prowadzona prądem stałym lub przemiennym.

 

NA CZY POLEGA?

W tej metodzie łuk jarzy się między końcem elektrody wolframowej, a elementem spawanym.Elektroda się nie stapia, spawacz utrzymuje stałą długość łuku. Spoiwo zwykle, jest w postaci drutu długości 1m. Ze względu na to, że elektroda się nie stapia materiał dodatkowy jest doprowadzany z zewnętrznego podajnika.

 

Zalety:

– wysokiej jakości spoiny
– brak odprysków spawalniczych
– wizualnie wysoka jakość spoiny
– uniwersalna metoda
– możliwość spawania cienkich blach
– możliwość zmechanizowani i zautomatyzowania

 

Wady:

– czasochłonne w porównaniu z metodą MIG/MAG
– trzeba usunąć korozje podczas przygotowania spoiny
– mało wydajne, szczególnie przy grubszych elementach