CO TO JEST?

Spawanie metodą MIG/MAG jest jedną z najpopularniejszych metod spawania i dość prostą w nauce. Jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych.

 

NA CZY POLEGA?

Spawanie MIG/MAG polega na stapianiu spawanego materiału i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego, który jarzy się pomiędzy elektrodą topliwą i spawanym elementem, w osłonie gazu. Z stapiającego się metalu drutu elektrodowego oraz nadtopionych brzegów elementu spawanego formowany jest metal spoiny.

Spawanie MAG odbywa się w osłonie gazów aktywnych (np. CO2, H2, O2). Używa się go do spawania materiałów niestopowych, niskostopowych oraz wysokostopowych.

Spawanie MIG odbywa się w osłonie gazów obojętnych (hel, argon). Jest odpowiednie do spawania aluminium, miedzi, magnezu, tytanu.

 

Zalety:

– prosta w nauce
– uniwersalna metoda
– wysoka wydajność
– niskie koszta materiałów spawalniczych
– spawanie materiałów o szerokim zakresie grubości
– przystosowane do automatyzacji lub zmechanizowania

 

Wady:

– na otwartym powietrzu spawanie może być utrudnione przez wiatr, który utrudnia uzyskanie odpowiedniej ochrony gazowej
– konieczność przygotowania brzegów elementu spawanego