Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie szkoleń z grupy I, II i III uprawnień SEP.

Gr. I – uprawnienia energetyczne,

Gr. II – uprawnienia ciepłownicze,

Gr. III – uprawnienia gazowe,

Szkolenie zakończone egzaminem państwowym pozwala na uzyskanie uprawnień z zakresu eksploatacji i dozoru w zakresie w/w grup. Zapraszamy do kontaktu pod numerami:

695 667 052

601 844 684